Studio Wijkamp grafisch

& digitaal ontwerp

Home

HIERONDER KUNT U NAGAAN HOE STUDIO WIJKAMP MET PRIVE GEGEVENS EN -INFORMATIE OMGAAT. DEZE VErKLARING

WORDT REGELMATIG GEUPDATE NAAR AANLEIDING VAN NIEUWE ONTWIKKELINGEN OMTRENT DE PRIVACY WETGEVING OF INTERNE ONTWIKKELINGEN BIJ STUDIO WIJKAMP.

Privacystatement:

 

Studio Wijkamp, gevestigd aan Hudsonstraat 14, 7007 AS Doetinchem, K.v.K 09 19 12 09. Studio Wijkamp ontwerpt en produceert grafische en media producties, in gedrukte-, geprinte- of digitale uitvoering. Op internet vertegenwoordigd www.studiowijkamp.nl. Studio Wijkamp houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacy wet- en regelgeving.

 

Wanneer u gebruikt maakt van één van de diensten van Studio Wijkamp, dan worden uw persoonsgegevens op verschillende manieren verwerkt en bewaard. In het onderstaande wordt uitgelegd welke gegevens verzameld worden en met voor welk doel ze gebruikt gaan worden.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt zijn:

Voor- en achternaam; Adresgegevens; Telefoonnummer; E-mailadres; Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door gebruik te maken van diensten van Studio Wijkamp; Locatiegegevens.

 

Met welk doel worden uw persoonsgegevens verwerkt:

Studio Wijkamp gebruikt de door u verstrekte gegevens, om uitvoering te geven aan een met u overeengekomen dienst, te leveren informatie of te vervaardigen grafische productie; Het afhandelen van uw betaling of het sturen van een offerte; Studio Wijkamp gebruikt uw gegevens daarnaast voor eigen marketingdoeleinden, om u te informeren over eigen diensten en producties, dit door diverse soorten mailings.

 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard:

Studio Wijkamp bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld of verstrekt. Studio Wijkamp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@studiowijkamp.nl; Uw gegevens worden tot maximaal 7 jaar bewaard na afloop van de overeenkomst.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Studio Wijkamp deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor realisatie en het uitvoeren van de overeenkomst of dienst, dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming; En verder om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichtingen.

 

Gebruik van cookies, of vergelijkbare technieken:

Studio Wijkamp gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op zijn website.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Studio Wijkamp. U kunt bij ons geen verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken, voor u, in een computerbestand naar een andere organisatie te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@studiowijkamp.nl. Wilt u zich uitschrijven voor de mailings van Studio Wijkamp, dan
kunt zich ten allen tijde afmelden onderaan de pagina van iedere digitale mailing, of via
e-mail te sturen naar info@studiowijkamp.nl

 

Studio Wijkamp behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor eventuele aanpassingen.
Deze versie is van 3 januari 2019.